CRKVA GOSPE OD KARMELA / FRANJEVCI

Franjevačka crkva Gospe od Karmela na Skalicama sagrađena je 1770. godine od lijepo klesanog kamena.
Crkva je nasljednica starije i znatno manje crkvice Gospe od Karmela koja se nalazila na istome mjestu i imala svoju bratovštinu.

Na Gospinom oltaru je mali gotički Gospin kip iz 15. stoljeća, koji se nalazio u srušenoj crkvi i od Omišana častio znatno prije dolaska franjevaca.
Kasnije su u crkvi napravljene niše i u njima spilja Gospe Lurdske i Gospa Fatimska.

CRKVA SV STJEPANA

Crkvica Svetog Stjepana u Borku spominje se 1527. i 1579. godine, što znači da je sagrađena prije dolaska Turaka.
Iznad vrata je okrugli prozor s kamenim križem u sredini. Iznad pročelja je zvonik na preslicu.

CRKVA SV ROKA

Crkvica Svetog Roka nalazi se u staroj gradskoj jezgri, kod nekadašnjih zapadnih gradskih vrata.
U ovu je crkvicu premješten barokni oltar, koji je u 18. stoljeću bio podignut u crkvi Svetog Petra na Priku.

CRKVA SV. LUKE

Crkvica Svetog Luke sagrađena je 1618. godine na starom gradskom groblju.
Crkvica je  jednobrodna, bez apside i sa slomljenim svodom.
Položena je u pravcu sjever – jug i nalazila se u sjeverozapadnom uglu starog groblja.

CRKVA SV.KRIŽA

Grobljanska crkvica Svetog Križa podignuta je na novom omiškom groblju Vrisovci.
Crkvica služi prigodom obavljanja sprovoda.

CRKVA SV.DUHA

Crkvica Svetoga Duha sagrađena je u renesansnom stilu 1585. godine.
Na pročelju se nalazi romaničko-gotička rozeta, a iznad pročelja je zvonik na preslicu za tri zvona s elementima renesanse.
Crkva je podignuta na mjestu znatno starije crkve Svetoga Duha, koja se spominje u dokumentima 1461. i 1527. godine.
U crkvi je slika Silazak Duha Svetoga naslikana nešto prije 1603. godine. 

CRKVA SVETE MARIJE – GOSPE SNJEŽNE

Crkvica Svete Marije – Gospe Snježne nalazi se izvan starih gradskih zidina, na starom gradskom groblju.
Stručnjaci pretpostavljaju da je apsida ostatak starije crkve.
Stara crkva prvi put se spominje 1527. godine. Ispod crkvice nalaze se ostaci ranokršćanske crkve iz 5. ili 6. stoljeća, na što upućuju dijelovi apside.

CRKVA SVETE EUFEMIJE

Vrijeme nastanka je od 4. do 6. stoljeća.
Arheološkim istraživanjima ustanovljeno je da se radi o jednobrodnoj starokršćanskoj crkvi.
S unutrašnje strane je prostrana apsida. Istraživanjima 2011. godine otkriven je ostatak krsnog zdenca oslikan crvenim i plavim linijama.
Uokolo i uz samu crkvu nalaze se groblje.

Scroll to Top