Crkveni zborovi

Postojano je srce moje, Bože,
Postojano je srce moje,
Pjevat ću i svirati!
Probudi se, dušo moja!
Probudi se, harfo i citaro!
Probudit ću zoru jutarnju!

Ps 57, 8-9

U župi sv. Mihovila arkanđela aktivno djeluju tri crkvena zbora; Mješoviti zbor; Zbor mladih i Dječji zbor.

Scroll to Top