Župna crkva Svetog Mihovila Arkanđela nalazi se u središtu staroga grada.
Prvi put u povijesnim vrelima, do sada poznatima, spominje se u ugovoru koji je sklopljen na trgu ispred nje 10. siječnja 1282. godine.
Ona je sigurno sagrađena prije te godine.

Prema nekim arheološkim nalazima postojala je jedna starija crkva na ovom mjestu.
Čini se da je ta stara crkva imala prezbiterij u današnjoj sakristiji a pročelje na glavnoj ulici.
Crkva je bila premalena za Omiš i već 1604. godine započela je gradnja veće, današnje crkve od fino klesanog kamena s lijepim portalom i pokrajnim vratima.
U crkvi nalazimo elemente gotičkog, renesansnog i baroknog stila.
Svod je gotički.
Na pročelju je grb Omiša sa žezlom i križem i kamena gotička rozeta s renesansnim motivima.
Zvonik je podignut 1724. godine.

Na koru su orgulje iz 1792. godine, rad venecijanskog graditelja Gaetana Moscatellija.
U omiškoj crkvi nalazi se veći broj umjetničkih djela zaštićenih kao spomenici kulture.
Među njima posebno se ističu dva gotička raspela iz 15. stoljeća.

Scroll to Top